Tekstologia stosowana

Tekstologia to nazwa poważna, sugerująca językoznawcze analizy, teorię tekstu i komunikacji. Kojarzy się z opasłymi tomami teorii literatury, która nota bene, po bliższym spotkaniu, potrafi być fascynująca. Jednak w tym miejscu tekstologia pojawi się w  swej przewrotnej, rozbudowanej, barokowej formie, całej radości z dociekania, rozkopywania, obserwowania pod światło słów i znaczeń, znajdowania kulturowych zachwaszczonych ścieżek, ignorując to, co zostało już na dany temat ustalone, napisane i powiedziane. Będę się więc pławić w obserwacji i krytyce, opalać się zachwytem i gasić pragnienie pytaniami.

Literatura, która zamiast krwi płynie w moich żyłach, pozbawia mnie powoli sokolego wzroku, ale niezmiennie przynosi radość. Nie, radość przynosi mi ciastko francuskie z jabłkiem.

Literatura przynosi mi oddech.

Reklamy